Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2007

Könsmaktsprat som spårat ut

Har grundlagsutredningen spårat ur? I Svenska Dagbladet rapporterar Maria Abrahamsson från gårdagens seminarium om kvinnorepresentation: När könsmaktspratet går för långt. I den rapport som grundlagsutredningen beställt framställs Rwanda i Afrika som föregångsland, där 48 procent av parlamentets ledamöter är kvinnor. Det rapporten förbigår med total tystnad är att landet genomgått ett folkmord där mest män mördades.

”Den upplysningen hade varit mer på sin plats än berömmande tal om kuriösa system för kvotering till parlamentet”, summerar Abrahamsson.

Read Full Post »

I Svenska Dagbladet publicerar Matts Göransson en insändare, Folkomrösta om ny svensk grundlag:

Grundlagen reglerar i dag den politiska makten, och skall skydda bland annat individens och minoriteternas rättigheter mot majoritetsförtryck. Men själva tillsättandet av utredningen om en ny grundlag visar på att detta inte fungerar i praktiken! En rapport som grundlagsutredningen beställt, författad av statsvetaren Henrik Oscarsson, visar dessutom att avståndet mellan politikernas och medborgarnas åsikter är stort.
Är det då orimligt att kräva en folkomröstning om den nya grundlagen?

Read Full Post »

Nu har nummer 3 av kvartalstidskriften Medborgarrätt nått medlemmarna. Bland de medverkande finns hovrättslagmannen Krister Thelin, Ratiochefen Nils Karlson och Gunnar Strömmer vid Centrum för rättvisa. Ett personligt färgat referat från debatt mellan Svante Nycander (dåvarande DN-chefredaktör) och Gustaf Petrén om äganderätten finns också att läsa. Liksom ledaren ”Grundlagen är anti-liberal”, där skrivs:

I 1974 års regeringsform koncentrerades all makt till en enkammarriksdag. Alla inslag av maktdelning slopades — avsiktligt. Dåvarande justitieminister Lennart Geijer (s) sa inför beslut om ny grundlag: Att den i nu gällande regeringsform ännu formellt kvarstående maktdelningsprincipen därmed försvinner ser jag som en betydande vinning och ett väsentligt inslag i reformen.

Syftet med att ersätta 1809 års regeringsform var alltså att få bort maktdelningen. Därmed kom Sveriges grundlag mer att likna Sovjetunionens än västliga demokratiers.

Montesquieus maktdelningslära är det effektivaste verktyget för att skydda medborgarna från statligt maktmissbruk. Och Gustaf Petrén såg genast att den nya regeringsformens brister skulle utgöra ett farligt hot mot medborgarnas frihet. Det var därför han startade Medborgarrättsrörelsen i november 1974.

Read Full Post »