Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2007

I dag intervjuades Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ekots lördagsintervju, och där blev det klart att hon vill att Sverige inför en författningsdomstol, som får makt att ingripa mot nya lagar som den anser strider mot grundlagar eller internationella konventioner.

Läs mer Jurist vill införa författningsdomstol.

Det är intressant att detta förslag, som länge ansetts orealistisk eller kontroversiellt, nu diskuteras i allt högre grad. Medborgarrättsrörelsen anser naturligtvis det glädjande att fler sätter ner foten och står upp för en starkare rättsstat. 

Read Full Post »

Nu kan du på Medborgarrättsrörelsens hemsida lyssna på de två inledande föredragen under Petrénseminariet som hölls i Stockholm på Gustaf Petréns födelsedag 5 december: Referat i ljudfiler.

Professor Joakim Nergelius talar om maktdelning mm (18 min)

Riksdagsman Fredrick Federley talar på temat ”en politikers självrannsakan” (16 min)

Fler referat i ljudfiler kommer att läggas upp.

Read Full Post »

Bildcollage från seminariet

Den kvalificerade panelen
bestod av (fr höger)
Joakim Nergelius,
Fredrick Federley,
Karin Åhman
och Jesper Ekroth.
Moderator var Dick Erixon.

Det blev en livlig diskussion
om nyttan med och behovet
av en författningsdomstol
mellan panelen och publiken.


Juristerna var inte övertygade om att en sådan behövs. Det viktiga är att domstolarna aktivt prövar om lagar och förordningar följer grundlagen.

Medborgarrättsrörelsens uppfattning är att normprövning förmodligen inte kommer att ske om den inte stadgas upp av en tydlig symbolförändring i grundlagen, vilket en författningsdomstol skulle innebära.

Andra frågor som togs upp var vilken betydelse europarätten har för Sverige. Man kan hävda att vi redan har två författningsdomstolar, en i Strasbourg (Europadomstolen) och en i Luxemburg (EG-domstolen). Invändningen från publiken var att det då måste bli enklare och snabbare att få ärenden förhandsprövade. Om ett ärende först måste gå genom hela den svenska rättskedjan innan det prövas i Europa kan det gå 10 år innan utslag kommer, och då kan lagstiftningen ha förändrats.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Publiken uttryckte sin uppskattning om seminariet och om det öppna brev som styrelsen sänt till Grundlagsutredningen under titeln ”Vem äger medborgaren?”

Read Full Post »

Ljudfiler från seminariet

Petrén-seminariet igår kväll spelades in och kommer så småningom att dokumenteras genom att vi på MRR:s hemsida lägger upp ljudfiler, så att alla som inte hade möjlighet att vara på plats, ändå kan följa med vad som hände. Det kommer – om tekniken fungerar – att lällas upp som mp3-filer. Vi meddelar här i bloggen så fort de är klara.

Read Full Post »

Inför ett välbesökt seminarium med ett 70-tal deltagare på Gustaf Petréns födelsedag, presenterades igår kväll det öppna brev som styrelsen för Medborgarrättsrörelsen sänt till Grundlagsutredningen.

Läs ett kort sammandrag och hela det tolvsidiga brevet på hemsidan: Grundlagen ska skydda medborgarna från statligt godtycke.

Read Full Post »