Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2008

Slopa gärna nuvarande tryckfrihetsförordning men inför först en fungerande författningsdomstol. Det skriver förre pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius på DN-debatt: Bara författningsdomstol kan trygga yttrandefrihet

Somliga, exempelvis JK Göran Lambertz, vill skrota tryckfrihetsförordningen och ersätta den med ett teknikoberoende grundlagsskydd som även omfattar ny medieteknik. Om Sverige väljer denna väg blir pressen och andra etablerade medier mer beroende av reglering i vanlig lag. Risken är då att yttrandefrihetens gränser avgörs av tillfälliga politiska opinioner eller vanliga domstolars tolkningar. I stället bör man börja med att markera den dömande maktens självständighet. Att slopa nuvarande yttrandefrihetsförordning måste därför föregås av att en fungerande författningsdomstol införs, skriver Jigenius.

Det är ett intressant uppslag, om en mycket komplicerad lagstiftning. Därför är det viktigt att fler börjar delta i diskussionen så att vi får problematiken belyst ur olika perspektiv.

För det handlar om synnerligen viktiga frågor för hela fundamentet för vår demokrati och vår frihet.

Read Full Post »

Nu har årets första nummer av Medborgarrättsrörelsens tidskrift Medborgarrätt sänts till medlemmarna. Du kan läsa ledaren på hemsidan: Den tillbakaträngde medborgaren.

Stort utrymme ägnas åt Petrénseminariet strax före jul, och som sammanfattas i ledaren. Rubriken ”sätt grimma på makten” kommer från riksdagsman Fredrick Federleys anförande, då han talade om medborgarnas brist på eget inflytande.

Dessutom finns debattartiklar om falska och äkta rättigher, om juristernas lekstuga, om nämndemannaväsendet, om författningsdomstol och inte minst om rättssystemets oförmåga till rättelse.

Bli medlem och du får tidskriften i brevlådan! (det blir man genom attt sätta in 175 kr på plusgiro 19 69 92-2)

Read Full Post »

Följande inlägg har idag publicerats i Helsingborgs Dagblad av styrelseledamoten Sture Åström:

Rättsväsendets kultur måste ändras

En enslig gård i Rödeby invaderades mitt i natten den 6 oktober av ett skränande gäng mopedligister, som viftade med olika tillhyggen. De hade länge trakasserat gårdens familj mycket grovt och hotat ”slå ihjäl” familjens handikappade son. Familjefadern blev vettskrämd och tog till det han hade till hands, hagelbössan. Han sköt två av inkräktarna.

Händelsen är en stor tragedi för mannen och hans familj liksom för ungdomarna och deras familjer. Men den största tragedin är det bevis på rättssamhällets sammanbrott, som händelsen utgör. Därför angår den oss alla på ett djupgående sätt. Statens utan jämförelse viktigaste uppgift är att skydda medborgarna till liv och lem.

Bland gängets många illdåd märks vandalisering av bil, moped och postlåda. Sex polisanmälningar har inte lett till åtal. Ligisterna var välkända av polisen. De hade trakasserat även andra ortsbor. Gängledaren hade skyddstillsyn med övervakare.

Samhällets närpolis hade inte märkt något mopedgäng i Rödeby. ”Det som har funnits är några få ungdomar med svåra problem som samhället sett alldeles för sent.” Sagt av den som varit närmast till att se något.

Familjen lämnades utan skydd av alla myndigheter som varit underrättade och haft ansvar att ingripa. Därför gjordes flera JO-anmälningar beträffande polisens, åklagares och socialtjänstens myndighetsutövning före dödsskjutningen. Den 6 november beslutade JO att inte granska fallet.

Rättsstatens kultur låter unga brottslingar hållas. Deras agerande ursäktas och slätas över. De möter inga tecken på att ”samhället” kan eller ens vill hindra dem. Det gällde även den aktuella dödsmisshandeln på Kungsholmen. Vi ser följderna överallt runt om oss med mordbränder i skolor, stenkastning mot bussar, rån och våld på gatorna. Vad kan vi sedan vänta oss att de gör som vuxna ?

För närvarande pågår en översyn av grundlagen, något som inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Det bör bli den allra viktigaste frågan denna riksdag tar ställning till, under förutsättning att politikerna kan förmå sig till att lägga en gedigen plattform för rättssamhället.

Medborgarrättsrörelsen MRR kräver att grundlagen bl.a. skall innefatta en författningsdomstol, som kollar dels nya lagars förenlighet med grundlagen och dels skyddet av medborgarnas mänskliga rättigheter. Vidare måste tjänstemäns personliga ansvar återupprättas. Polisanmälningar skall inte läggas ner eller läggas på hög tills dödsfall inträffar. Tjänstemän som visar grovt dåligt omdöme skall skiljas från sina befattningar. JO-ämbetet skall ta större ansvar.

Brottsoffrens ställning måste stärkas. Kan Rödebyfallet rimligen bedömas som annat än nödvärn ? Om en inbrottstjuv skadar sig av en rutten bräda på en hederlig sommarstugeägares trappa, skall då denne bli skadeståndskyldig, så som faktiskt hänt, medan tjuven går fri ? Nej, riskerna skall läggas på de brottsliga, inte på de hederliga.

Hela rättsväsendets kultur måste vridas om. Kräv det av din riksdagsman. En bättre grundlag är den första och viktigaste stationen på den vägen.

Sture Åström
Styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen MRR
Helsingborg

Artikeln har publicerats i Västerviks-Tidning: Rättssamhällets sammanbrott (10/1 2008) och Barometern Rödeby och Kungsholmen visar rättssamhällets sammanbrott (17/1).

Read Full Post »