Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2008

Medborgarrättsrörelsen inbjuder till seminarium på temat äganderätt tisdagen den 6 maj kl 18.00 i Berns Salongar (Kilsalen), Berzelli park, Stockholm.

Medverkande:

Waldemar Ingdahl, vd vid tankesmedjan Eudoxa, gör en internationell utblick och beskriver äganderättens betydelse för tillväxt i u-länderna och i väst. Som svenska partner bakom International Property Rights Index kan Eudoxa visa hur starkare lagskydd för ägande-rätter ökar välståndet.

Lars-Ola Hull, europarättsjurist med omfattande erfarenhet av domstolsprocesser, redogör för konkreta fall över hur illa till äganderätten sitter i Sverige. Ett aktuellt exempel är Riksantikvarieämbetets förslag om hur den europeiska landskapskonventionen ska tillämpas. Resultatet skulle bli att staten i än större utsträckning tar makten över fastigheter och mark från markägarna—utan kompensation.

Efter seminariet, kl 19.00 startar Medborgarrättsrörelsens årsstämma.

Varmt välkomna!

(Ingen föranmälan, ingen avgift)

 

Read Full Post »

Justitiekanslern har å statens vägnar hävdat att skadeståndsanspråken är preskriberade i fallet med de två läkarna som friades i styckmordsrättegången 1984, men i domskälen pekades ut för att ha styckat kroppen och därför fick sina läkarlegitimationer indragna.

I dag har tingsrätten slagit fast att preskriptionstid inte är tillämplig. Domen är unik och influerad av Europarätten, säger läkarnas advokat. 

Se mer i Dagens Medicin, Rättslig prövning för styckmordsläkarna och SR, Känt skadeståndskrav tas upp i domstol.

Det är en framgång för svensk rättssäkerhet att processen får fortsätta, eftersom det är fel att fria en tilltalad men i domskälen peka ut dem på ett sätt som inte går att överklaga.

Read Full Post »

Centerpartiet anordnade igår ett seminarium om upphovsrätten med en kvalificerad panel: Kenth Muldin, VD STIM, Monique Wadsted, advokat, Nicklas Lundblad, policychef Google samt ledamot regeringens IT-råd, Martin Rolinski, upphovsman och artist i BWO, Rasmus Fleischer, doktorand i samtidshistoria samt en av grundarna till Piratbyrån, Henrik Pontén, jurist Antipiratbyrån.

Debatten kommer att läggas upp på framtidsdialogen.se (ej uppe än). Tills vidare finns referat här: BWO, centern och upphovsrätten.

Read Full Post »

I Barometern skriver Per Dahl i en intressant ledare, Lagar inte mindre demokratiska än valda:

En domare eller en domstol har ju ingen annan makt än den lagarna ger. Ingen annan auktoritet eller legitimitet. Och lagarna skrivs inte av domstolen, de skrivs av lagstiftarna, våra valda – i Sveriges fall av Sveriges riksdag. I EU:s fall av de valda som förhandlar, kommer överens om och skriver under de många fördragstexterna. Domstol och domare är lagens tjänare.

Den som upprörs över juristmakt bär alltså i stället uppröras över kortsynta valda, som stiftar lagar och ingår fördrag vars följder de inte kan förutse.

Ja, att politiker inte kan göra som de vill för stunden, utan kan få beslut tillrättavisade av domstolar är inte ”juristvälde” utan en medborgarnas garanti för rättssäkerheten.

Read Full Post »

I medlemstidningen Medborgarrätt nr 2/2008 är temat författningsdomstol. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och författaren Nils-Eric Sandberg intervjuas om deras argument för en sådan domstol. Dessutom debatt om polis i kris och domstolarnas undfallenhet mot storbankerna.

Viktigt är också att tidningen utgör formell och stadgeenlig kallelse till Medborgarrättsrörelsens stämma tisdagen den 6 maj, som tidigare annonserats här i bloggen.

Read Full Post »

Idéhistorikern Lars F Eklund har publicerat en högst intressant skrift om svensk rättsskipning: Varför bär överheten svärt? (Civitas, 2008 ) Där kritiserar han att sidospår som terapeutiska perspektiv, allmänprevention och skyddsbehov tagit över kriminalvården, istället för grundläggande traditionella aspekter i rättsskipningen. Nämligen: sona sina brott och botgöring.

Se recensioner: Straff återupprättar och försonar och Svensk rättskipning: varför bär överheten svärd?

Read Full Post »