Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2008

Stiftelsen Centrum för rättvisa meddelar:

I dag lämnar Centrum för rättvisa in ett klagomål till Europadomstolen. Där begärs att domstolen ska pröva om FRA-lagen klarar Europakonventionens krav när det gäller skydd för den personliga integriteten och rätt för enskilda som blivit övervakade att få sina fall rättsligt prövade. Detta är första gången som FRA-lagen blir föremål för en rättslig prövning

Denna anmälan borde ha kunnat lämnas in till en svensk författningsdomstol. FRA-fallet visar hur viktigt det är att tillämpa maktdelning i en modern rättsstat. Politikernas beslut måste kunna prövas mot grundlagarna av ett garanterat fritt och oberoende domstolsväsende.

Se mer i FRA-lagen anmäld till Europadomstolen och Bra att FRA-lagen anmälts till Europadomstolen.

Read Full Post »

JO-ämbetet måste stärkas

I Expressen skriver Brita Sundberg-Weitman debattartikeln, Dagens JO ett hot mot rättsstaten. Hon är tidigare ordförande för medborgarrättsrörelsen och lagman, samt författare till den nyutkomna boken ”Sverige och Rättsstaten på 2000-talet”. Ingressen lyder:

På senare år har Justitieombudsmannen varit överdrivet välvilligt inställd till myndigheter. Nutida JO bryr sig inte ens om att försöka utreda om allmänhetens klagomål på myndigheter är befogade, utan utgår från att myndigheternas uppgifter är korrekta. Annat var det på Alfred Bexelius tid som JO under 1956-72.

I dag får Europadomstolen därför pröva alltfler klagomål som inte reds ut på hemmaplan – JO måste därför upphöra att se medborgarna som rättshaverister och myndigheterna som felfria.

Ja, JO-ämbetet måste återfå den starka och mot myndigheter fria ställning man hade när ämbetet instiftades i början på1800-talet. Det är en skam för Sverige att vi i denna aspekt har sämre medborgarskydd idag än för tvåhundra år sedan.

Read Full Post »

I SvD-Brännpunkt förespråkar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg införande av författningsdomstol, och att den kontroversiella FRA-lagen visar varför, Dags för en sanningskommission om FRA:

Förstärk grundlagsskyddet för integriteten och inför en författningsdomstol. Ett förstärkt grundlagsskydd skulle kunna ha förhindrat den nya lagstiftningen. Den extra kontroll som ett införande av en författningsdomstol innebär skulle därtill bidra till att skapa ett effektivare skydd mot statens maktövergrepp, även när partipiskorna viner.

I Ryssland, Tyskland och USA, länder till vilka utrikesministern hänvisar, finns författningsdomstolar som ingriper när regering och riksdag överskrider sitt mandat. FRA-lagen illustrerar behovet även för svenskt vidkommande.

Ja, Sverige måste få tydlig maktdelning i grundlagen. Politikerna stiftar lagar, men dessa lagar måste normprövas mot grundlag och Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter. Om detta ska ske med trovärdighet måste domstolsväsendets oberoende demonstreras. En författningsdomstol blir en tydlig symbol för detta.

Read Full Post »

I nya numret av magasinet Neo finns en ledarartikel under rubriken Ge medborgarna maktåterbäring (dock en online). Man skriver:

Alliansens och miljöpartiets representanter i grundlagsutredningen har enats om en lång lista på förändringar som alla är kloka. De viktigaste är att inrätta en författningsdomstol, införa skilda valdagar, öka personvalet och stärka domstolarna oberoende ställning.

Förändringarna skulle öka maktdelningen i Sverige, ett land med hårt centralstyre och ovanligt stark position för statsministern. Reformerna skulle ge mer vavl och möjligheter för medborgarna, och dessa söta frukter kommer de inte i framtiden att vilja lämna tillbaka till staten. Kort och gott: Grundlagsförändringarna skulle revolutionera Sverige . . .

Men statsministern tackar tyvärr nej till att skriva in regeringen Reinfeldt i historieböckerna som den som gav mer demokratisk makt och valfrihet till medborgarna.

För om socialdemokraterna säger nej, vilket de förstås gör, så lovar Fredrik Reinfeldt att riva förslaget. ”I den här typen av frågor ska man ha bredare majoritet än bara en liten röstövervikt. Det tycker jag är viktigt.” Statsministern är överdrivet hövisk.

Visst är det bra med maximalt stöd för spelreglernas natur. Men nu är det så att spelreglerna tillåter ändringar om de har stöd av en riksdagsmajoritet vid två voteringar med ett mellanliggande val. Det finns en tröghet som gör dem svåra att ändra, och så bör det vara, men det är inte omöjligt.

Ja, de förslag som majoriteten i Grundlagsutredningen lagt fram borde få en rejäl chans.

Read Full Post »