Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2008

I Blekinge läns tidning beskrivs hur korruptionen ser ut i Sverige, Ryggdunkare i kommunerna:

Det påstås att Sverige inte har problem med korruption. Men i själva verket ser vår korruption bara lite annorlunda ut än i andra länder. Istället för reda pengar handlar det om ett utbrett missbruk av kommunernas makt. Det handlar om att snedvrida konkurrensen för fria näringsidkare.

Och det handlar om att vi har en kommunallag som är så tandlös, att det bokstavligen talat inte händer något alls när kommunerna bryter mot den. Vilket därmed också sker, ständigt och jämt.

Tidningen har också en webbfråga: ”Tycker du att kommunerna borde straffas hårdare för brott mot kommunallagen?” Svara gärna på den. Från Medborgarrättsrörelsens sida arbetar vi för stärkt rättssäkerhet genom ökad kontrollmakt mot offentliga makthavare.

Read Full Post »

På Medborgarrättsrörelsens hemsida fortsätter vi lägga upp äldre artiklar som fortfarande är av intresse, både för den aktuella debatten eller som historiskt dokumentation.

Nu finns Gustaf Petréns rapport i medlemstidningen 1982 (nr 3) om den historiska nyheten att Sverige blivit fälld, Regeringen förlorade i Europadomstolen:

Något märkligt har inträffat i vår rättsliga historia. För första gången har en internationell domstol förklarat att Sverige icke uppfyller sina internationella åtaganden att hålla en viss minimistandard på sitt rättsväsende.

Det kan ha varit Gustaf Petréns starka engagemang för enskildas rätt och att han i Europadomstolen såg hur denna rätt mot staten kunde stärkas, som retade upp statsminister Olof Palme till den grad att han kallade Europadomstolen för ”Petréns lekstuga” vid en pressfrukost i Strasbourg den 28 september 1983. Uttalandet fick stor uppmärksamhet och togs upp i riksdagen, och Medborgarrättsrörelsen höll välbesökt presskonferens.

Detta rapporterades i medlemstidningen (nr 4, 1983), Europadomstolen är ingen lekstuga:

Europarådsdomstolen är ingen lekstuga, varken för någon privatperson eller för partipolitiska intressen. Olof Palmes beskyllningar kan i bästa fall tolkas som okunnighet om Europarådets rättighetssystem. Det förklarade Medborgarrättsrörelsen på en välbesökt presskonferens den 14 oktober 1983.

Medborgarrättsrörelsens grundare, regeringsrådet Gustaf Petrén var verkligen en nagel i ögat på makten. Det är hans arv vi har att förvalta. Ett arv som handlar om att sätta den lilla människan i centrum, även när det upprör de mäktiga.

Read Full Post »

Tidningen Dagens Juridik har intervjuat ett antal jurister om integritetsskyddet i svallvågorna efter FRA-debatten: Europakonventionen räcker inte:

– Det svenska integritetsskyddet är väldigt uttunnat. Jag anser att integritetsskyddet borde stärkas och kompletteras med en författningsdomstol, säger advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

– Integritetsskyddet har alltid varit en lågstatusrättighet i svensk rätt. Närmast per automatik har intresset för en fredad personlig sfär fått vika, framför allt för tryckfrihetsintresset, säger Mårten Schultz, docent och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Frågorna om hur balansen ska se ut mellan integritetsskydd och andra aspekter är svår men viktig och behöver få större uppmärksamhet, så att inte enskilda händelser medför att lagstiftningen tippar över åt än det ena, än det andra hållet.

Read Full Post »

Norrköpings Tidningar skriver i dagens ledarartikel om Grundlagsutredningen vars slutbetänkande ska lämnas före årsskiftet, Grundstenen för svensk demokrati:

[V]iktigaste frågan är den om en svensk författningsdomstol enligt internationellt snitt. En domstol som ser till att riskdagens nya lagar följer grundlagen och inte bryter mot de rättigheter medborgarna redan har. FRA-lagen hade exempelvis säkert fått en intressant prövning i en författningsdomstol. Socialdemokraterna är dock emot och som det ser ut nu kan det i bästa fall blir att dagens domstolar får en utökad möjlighet till prövning. Ett utfall som inte duger.

Regeringsformen behöver en översyn. [Grundlagsutredningen] har intressanta förslag, men Mona Sahlins maktparti bromsar hellre än låter makt och inflytande flytta från partihögkvarteret. Hur länge förväntas väljarna acceptera att ett parti blockerar utvecklingen?

Se mer om behovet av författningsdomstol i ledarartikeln i senaste numret av Medborgarrätt: Vem delar ut röda kort i det politiska spelet?

Read Full Post »

I tidningen Dagens Juridik pågår intressant diskussion om grundlagsfäst författningsdomstol, Fyraåriga statsministerdiktaturer?

”Författningsdomstolen är väljarnas bästa garanti” skriver Sture Åström, styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen MRR, i en replik på Claes Borgström krönika ”Rättstillämpning är politik”.

Read Full Post »