Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2009

Här i bloggen går vi igenom hur väl Grundlagsutredningens slutbetänkande stämmer överens med det öppna brev som Medborgarrättsrörelsen ställt till utredningen under dess arbete. I brevet fanns 18 punkter. Nr 3 handlade om rättighetskatalogen som MRR anser är för svag.

Vi tog särskilt upp rätten för medborgare att få sin sak prövad i rimlig tid: ”Rätten till domstolsprocess, medborgarnens möjlighet att framlägga sin sak i domstol, samt statens och myndigheternas omedelbara efterlevnad av domstolsutslag måste stärkas.”

Utredningen föreslår också krav på att rättegångar ”ska vara rättvisa” och ”ske inom skälig tid” skrivs in i svensk grundlag. Dessa krav finns i Europakonventionen, och är ett av de vanligaste skälen till att Sverige blivit fällt: våra domstolsprocesser drar ut på tiden så att rättvisa inte skipas.

Därmed går alltså Grundlagsutredningen på MRR:s linje och stärker medborgarnas möjligheter att få rätt.

Det är mycket glädjande.

Read Full Post »

Idag kom domen från Uppsala tingsrätt i fallet där Sveriges lantbruksuniversitet använt positiv särbehandling för att uppnå jämnare könsfördelning av studerande i veterinärsutbildningen.

Tingsrätten fäller universitetet för olaga diskriminering.

Det är Centrum för rättvisa som drivit processen å de diskriminerade kvinnornas vägnar och skriver på sin hemsida, SLU fälls för olaglig könsdiskriminering – miljonskadestånd till 44 drabbade kvinnor:

— Det är en upprättelse för de kvinnor som har drivit fallet och en viktig framgång för principen om att alla ska behandlas lika. Nu står det klart att det inte är tillåtet att diskriminera hur som helst bara för att uppnå en viss könsfördelning, säger Gunnar Strömmer vid Centrum för rättvisa som är kvinnornas ombud tillsammans med Clarence Crafoord.

Det är inte första gången ett universitet fälls för olaga diskriminering. Det borde vara dags att också universitetsvärlden följer lagarna.

Se mer hos Ekot Sveriges lantbruksuniversitet diskriminerade i antagningen och här.

(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Read Full Post »

Inbjudan till seminarium:
Finns rättigheterna att hämta i grundlagen eller i civilrätten?

Medverkande:
MÅRTEN SCHULTZ
Docent i civilrätt vid Stockholms universitet, driver också Sveriges största juridikblogg.

Han kommer att ta tillfället i akt att lägga ut texten om sin käpphäst: att rättighetsförespråkarna har mer att hämta i civilrätten än i Regeringsformens paragrafer.

Nyligen skrev Schultz i tidskriften Legally Yours om vikten av att jurister deltar mer i samhällsdebatten. Och han finns med på omslaget.

Seminariet äger rum tisdagen den 21 april, kl 18.00.

Plats: Clarion Hotell, Ringvägen 98, Stockholm (Skanstull)

Efter seminariet startar Medborgarrättsrörelsens ordinarie stämma.

Välkomna!

PS: Ingen föranmälan.

Read Full Post »