Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Bloggande domare

I USA är det vanligt att framträdande juridiska experter bloggar. Men i Sverige anses det inte riktigt rumsrent, vilket visar hur mycket mer jämlikt USA är än Sverige. Hos oss ska de kunniga och betydelsefulla hålla sig borta från massorna. De ska gömma sig bakom stängda dörrar och inte beblanda sig med pöbeln.

Undantag finns dock, tack och lov. En är docenten i juridik vid Stockholms univeristet, Mårten Schultz (se förra inlägget nedan). En annan är domaren vid Göteborgs Tingsrätt, Sven Martinger, som har en blogg hos Borås Tidning.

Jag hoppas bloggande jurister kan bli fler. Men här är två som kan fungera som lästips för den vetgirige.

Read Full Post »

Debatten om vad som är jäv för en tingsrättsdomare går vidare i Pirate Bay-målet. Det är obehagligt att se hur juridiken i enskilt fall politiseras. Motståndarna till tingsrättsdomen nöjer sig inte med att, enligt svensk rätt, överklaga till hovrätten. Nej, man försöker ta heder och ära av tingsrätten och domaren i målet.

En avvikande röst är Mårten Schultz som i sin blogg skriver, Framtidens rättsröta:

Christian Engström, PP:s nyblivne EP-ledamot, kritiserar nu utslaget i jävsfrågan och använder – tata! – just ordet rättsröta. Engström säger också att han varit nämndeman i sju år och att han “aldrig sett ett så dåligt åtal”. Och, mer ominöst inför riksdagsvalet är att han framhåller att “domstolarna inte ens klarar att tillämpa lagarna på ett korrekt sätt”. Vilket ju är ganska magstarkt när nu ett flertal kvalificerade domare – som har till yrke att tillämpa lagen till skillnad från nämndemännen som gör det som en politisk hobby – kommit till samma slutsats.

Read Full Post »

Leif Lewin, professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet, skriver intressant om valsystem och grundlagen i Upsala Nya Tidning, Blockpolitiken är bra för väljarna:

[P]roportionalismen har medfört en oönskad konsekvens. I stället för en enda riksdagsledamot i varje valkrets, som väljarna kan avkräva ansvar, får vi många anonyma kandidater på långa listor som görs upp av partierna. Partierna bestämmer således och de bestämmer sig för snälla kandidater som inte bråkar, ”ett färglöst transportkompani” …

Det låter inte särskilt roligt. Borde vi kanske ändra på det? I så fall är det rätta tillfället just nu, för en grundlagsutredning har kommit med sitt förslag …

[Men] proportionalismen ifrågasätts [inte]. ”Det är vår bedömning att huvuddragen i det nuvarande valsystemet inte bör ändras”, heter det korthugget (En reformerad grundlag SOU 2008:125, s. 150). Men nog är det mycket som skulle behöva ändras!

Lewin pekar på att två block har vuxit fram, men att vi ändå har kvar det proportionella systemet.

Read Full Post »