Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2009

Så här i juletid har inte grundlagsdebatten velat ta riktig fart. Men Dagens Nyheter skriver i ledare, Knådad grundlag:

Med regeringens proposition [tas] ännu ett steg i moderniseringen av grundlagarna. Det som görs är bra även om man borde nått längre i personvalsfrågan.

Och i Dalarnas Tidningar diskuteras redan hur man i praktiken har behov av den uppdaterade grundlagen, när det gäller kommunernas självständighet:

I dagarna har en ny grundlagsproposition lämnats till riksdagen där kommunerna ska garanteras ett starkare självstyre. En ny bestämmelse ska också ange att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt.

Efter helgerna bör propositionen komma upp på dagordningen.

Read Full Post »

Det har ännu varit tyst om att regeringen lagt fram proposition om En reformerad grundlag. Regeringen skriver i pressmeddelande:

I propositionen behandlas Grundlagsutredningens förslag till ändringar i bl.a. regeringsformen, vallagen och kommunallagen. Förslagen är utformade utifrån de breda parlamentariska kompromisser som uppnåtts i utredningen. I propositionen behandlas även Integritetsskyddskommitténs förslag till stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Riktig byråkratprosa som får allt att framstå som trist och grått. Även om regeringens förslag innehåller alltför små ändringar, så är det i rätt riktning: medborgarens ställning stärks.

Vi kommer här och i vår tidskrift att utvärdera regeringens förslag (som finns att läsa via länken ovan.)

Read Full Post »

Medborgarrätt nr 4/2009Nu har nr 4 av medlemstidningen nått mottagarna. Temat är allemansrätten.

  Ur innehållet:

 • Ledare: Bryter allemansrätten mot Europakonventionen?
 • Intervju med Gun Hellsvik (M):
  Rätten till skyndsam rättegång skall stärkas
 • Debatt: Förvirrat om strandskyddet,
  av Sture Åström och Bengt Holmgren
 • Allemansrätt, expropriering och äganderätt,
  referat från seminarium i Uppsala
 • Recension: Rättslösheten växer i Ryssland,
  av Mats Lönnerblad
 • Debatt: Barnkonventionen måste inkorporeras i svensk rätt,
  av Margareta Hedelius

Read Full Post »