Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2010

Igår höll riksdagen debatt om förslaget till reformerad grundlag. Av protokollet framgår att bara elva riksdagsledamöter deltog i debatten:

Morgan Johansson (S)
Per Bill (M)
Annie Johansson (C)
Cecilia Wigström (FP)
Ingvar Svensson (KD)
Peter Eriksson (MP)
Anne-Marie Pålsson (M)
Henrik von Sydow (M)
Hans Wallmark (M)
Björn von Sydow (S)
Max Andersson (MP)

Det är märkligt att partierna och riksdagsledamöterna inte ägnar större intresse åt grundlagsfrågor.

I nästa numer av tidskriften Medborgarrätt kommer vi att referera debatten.

Riksdagen kommer att rösta om grundlagsöversynen den 2 juni, men eftersom grundlagsändringar måste antas två gånger med val emellan kommer riksdagen att fatta beslut också efter riksdagsvalet i september.

Read Full Post »

Imorgon diskuterar riksdagen ”en reformerad grundlag”, inför det första beslutet om föreslagen översyn. Efter valet måste exakt samma förslag antas igen.

Riksdagen.se rapporterar:

Debatt och beslut om förslag
Torsdag 27 maj klockan 12.00
(beslut klockan 12.00 och 16.00)

Riksdagen tar ställning till ett ett stort antal förslag på grundlagsändringar som i sin tur kan medföra andra lagändringar i bland annat vallagen och kommunallagen. Grundlagsändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen antar grundlagsförslagen som vilande och skjuter upp lagar om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen till nästa riksmöte.

Read Full Post »

Nerikes Allehanda berättar i ledarartikel om en svårt sjuk kvinna som vill bygga en privat pool för att kunna lindra sin sjukdom, Den enskilda rätten. Men byggnadsnämnden säger nej. Politikerna klamrar sig fast vid lagens bokstav. Tidningen skriver:

En enskild fastighetsägare får inte bygga hur som helst utan lagen ser också till det allmänna intresset. Grannarna ska känna sig säkra på att inte plötsligt få oönskade tillbyggnader som skymmer eller förfular.

Men det finns också ett enskilt intresse, som i fallet med Örebrokvinnan bryts mot det allmänna intresset. Byggnadsnämnden i Örebro och Länsstyrelsen […] hävdar att kvinnans önskan att bygga en pool måste stå tillbaka för det allmänna intresset […] Huset är redan handikappanpassat och samhället skulle vinna mycket på att kvinnan inte placeras på institution.

Nämndemännen i Förvaltningsrätten hävdar att finns synnerliga skäl att ge kvinna rätt till poolbygget. Lekmännen gör alltså en helt annan bedömning än juristerna och politikerna. Fallet visar att juridiken har ett mänskligt ansikte utanpå paragraferna. Det ansiktet måste politikerna i Örebro också visa.

Kvinnan fick alltså rätt i förvaltningsrätten, men byggnadsnämnden har överklagat. Det är sorgligt att fastighetsägare på detta sätt motarbetas av politiker och myndigheter.

Read Full Post »