Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2010

I onsdags röstade riksdagen en första gång för översyn av Regeringsformen. Om riksdagen en gång till efter valet antar exakt samma förslag, vinner det laga kraft. Utskottets förslag antogs. Ur riksdagens protokoll:

13 § 

 
KU19 En reformerad grundlag
Punkt 6 (Folkomröstningar) 
Yrkanden: 
1. utskottet 
2. utskottets förslag med den ändring däri som föranleddes av bifall till mot. 2009/10:K235 (m) 
Kammaren biföll utskottets förslag med acklamation. 
 
Övriga punkter  
Kammaren biföll utskottets förslag. 

Read Full Post »