Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2010

Riksdagen höll debatt och omröstning 24 november. Av riksdagens protokoll framgår att 16 riksdagsledamöter deltog, av 349. Ointresset för konstitutionella frågor är oroväckande  stort bland politikerna.

I Opinionen.se, under rubriken Sveriges grundlag börjar likna konstitution, summerar jag den lilla, men ändock, mediebevakning som förekommit kring denna andra omröstning. Jag har ju tidigare här i bloggen hårt kritiserat riksdag och medier för att inte ta grundlagen på allvar. Inledningen lyder:

I veckan antog riksdagen det vilande förslaget till grundlagsreform. Den som trädde ikraft 1974 hade många allvarliga brister, inte minst när det gäller medborgarliga fri- och rättigheter. Det blir bättre nu, men inte bra.

Det vi saknar är författningsdomstol, och ett lika starkt ägarskydd som ute i Europa. Frågor som Medborgarrättsrörelsen har att arbeta vidare med.

Read Full Post »

Idag ska riksdagen anta det vilande förslaget till grundlagsreform. Glädjande nog är fler riksdagsledamöter anmälda till debatten än de som deltog i den första debatten om grundlagsförändringarna i juni i år. Så här ser talarlistan ut:

  Jimmie Åkesson (SD) 12 min  
  Peter Eriksson (MP) 10  
  Peter Hultqvist (S) 8  
  Per Bill (M) 8  
  Karin Granbom Ellison (FP) 4  
  Per-Ingvar Johnsson (C) 3  
  Mia Sydow Mölleby (V) 5  
  Tuve Skånberg (KD) 4  
  Kent Ekeroth (SD) 12  
  10  Åsa Torstensson (C) 4  
  11  Henrik von Sydow (M) 10  
  12  Jonas Sjöstedt (V) 8  

Vi får hoppas att det blir en frisk debatt om grundläggande aspekter på konstitution och medborgarnas rättsliga skydd.

Förra numret av tidningen Medborgarrätt innehåller ett referat från förra debatten.

Du kan läsa tidningen här. Läs mer om riksdagens beslutsunderlag här.

Read Full Post »