Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2010

Domstolarnas uppror mot HD

I Svenska Dagbladet skriver Clarence Crafoord en intressant kolumn: Enskilda får aldrig offras för systemet:

Men just nu utmanas HD:s auktoritet av domstolar runt om i landet. Saken gäller om en person, för ett och samma fel, både ska kunna dömas för skattebrott och dessutom, i ett separat förfarande, tvingas betala ett så kallat skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som undanhållits.

Kritikerna menar att det strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Men i mars i år kom HD med röstsiffrorna 3–2 fram till att systemet är tillåtet.

Några månader senare underkände hovrätten i Göteborg HD-beslutet. Hovrätten konstaterade att när det gäller fri- och rättigheterna i Europakonventionen, som är svensk lag, så är det ytterst den linje som företräds av Europadomstolen i Strasbourg som gäller.

För några veckor sedan underkändes HD-beslutet i tät följd av tingsrätterna i Varberg och Haparanda.

Det är skamligt att lägre domstolar tvingas slå Högsta domstolen på fingrarna och rätta till deras felaktiga beslut. De S-utsedda domarna (som varit tjänstemän i regeringskansliet) har svårt att acceptera att Europakonvensionen faktiskt är svensk lag.

Read Full Post »