Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2011

Två juridiskt-filosofiskt skarpsinniga artiklar har lagts upp av MRR:s närverk Rätt Strandskydd på hemsidan:

Så urholkades äganderätten i Sverige – det idéhistoriska perspektivet, av stjärnadvokaten Fredrik von Baumgarten, och

Hägerströms spökhus, av journalisten Maciej Zaremba.

De kan verkligen rekommenderas för läsning!

Read Full Post »

I senaste numret av vår medlemstidning (se förra inlägget nedan) riktade vi hård kritik mot Målutredningens slutbetänkande, som går ut på att begränsa medborgarnas och företagens rätt att överklaga en dom i tingsrätt och förvaltningsrätt.

Nu framför flera tunga remissinstanser också kritik mot förslagen.

I Dagens Industri publicerar man en debattartikel, Rättssäkerheten i skattemål riskerar att bli ännu sämre

Målutredningens ­betänkande – som fram till den 21 ­januari är ute på remiss hos myndigheter och organisationer – [föreslår] att det ­i alla skattemål ska införas spärrar till en ­andra domstolsprövning, så kallat prövningstillstånd.

Vi anser att detta är fel väg att gå. Först måste den första ­domstols­instansen – förvaltningsrätten – kraftigt förstärkas för att säkra ­effektivi­teten och kvaliteten i dömandet innan hinder mot prövning i andra instans – kammarrätten – införs.

Det är bra att flera röster nu säger ifrån. I en rättsstat kan man rimligen inte göra det svårare att få en andra ­prövning av högre instans i domstolsväsendet.

Följande personer och organisationer har skrivit under debattartikeln:

Ernst Forsberg, Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
Ulla Werkell, Fastighetsägarna Sverige
Annika Fritsch, Företagarna
Urban Rydin, Lantbrukarnas Riksförbund
Tomas Lööv, Näringslivets regelnämnd
Vilhelm Andersson, Skatteverket
Torbjörn Lindhe, Stockholms handelskammare 
Anders Ekdahl, Svensk industriförening
Marie Rosvall, Svenska  bankföreningen
Krister Andersson, Svenskt Näringsliv
Ellen Bramness Arvidsson, Sveriges Försäkringsförbund
Germund Persson, Sveriges Kommuner och Landsting
Mikael Carlsson, Sveriges redovisningskonsulters förbund

Read Full Post »

Omslag nr 4/2010I senaste numret av medlemstidningen Medborgarrätt behandlar vi frågan om medborgarnas rätt att överklaga tingsrättsdom och dom i förvaltningsrätt.

I regeringskansliet behandlas nu ett utredningsförslag om att ta bort rätten för medborgare att få sin sak prövad i högre instans. 

Genom ”generellt prövningstillstånd” vill Målsutredningen (SOU 2010:44) kraftigt minska antalet fall i högre instans. Motivet sägs vara att snabba upp handläggningstiderna. Men vad innebär det för rättssäkerheten?

Förra gången förslaget framfördes, för 15 år sedan, riktades hård kritik mot det och förslaget drogs tillbaka. Nu kan det dyka upp igen på riksdagens bord.

Du kan läsa hela tidningen i pdf-format på MRR:s hemsida.

Read Full Post »