Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2011

Strandskyddet har blivit mer restriktivt

När lagen om strandskydd ändrades för drygt ett och ett halvt år sedan hävdade många, inte minst från borgerligt håll, att dispenserna för att bygga inom strandskyddat område skulle öka markant. Men det har snarare blivit tvärtom.

Sveriges Radio rapporterar från Kronoberg, Färre dispenser- trots lättnad i strandskyddet:

– För två år sedan hade vi 119 dispenser i Kronoberg och förra året hade vi 113 så det är till och med en liten minskning, säger Maria Lönnqvist, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen, till Sveriges Radio.

Trots att strandskyddet luckrades upp den 1 juli 2009 så har antalet dispenser i Kronoberg alltså inte blivit fler. Tvärtemot vad många trodde. Tanken var även att lättnaden i strandskyddet också skulle ge landsbygdskommuner ökade möjligheter att locka nya invånare med attraktiva sjönära tomter.

Det är allvarligt att politiker inte lever upp till de intentioner man säger sig ha. Det är oacceptabelt att man talar om lättnader, när man driver igenom lagar som innebär motsatsen.

Read Full Post »

Här är fler versioner av vår artikel om strandsskydd.

Trelleborgs Allehanda i All proportion saknas:

Det står helt klart att Trelleborgs kommuns krav i fråga om strandskyddet inte uppfyller Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det skriver tre företrädare från Medborgarrättsrörelsen.

Kristianstadsbladet i  Individen är rättslös mot systemet:

Trelleborgs kommun hotar med böter och fängelse för Alf Svensson (KD), före detta partiledare numera Europaparlamentariker, om han klipper gräset och placerar solstolar för nära vattnet på sin egen tomt i Smygehamn.

Artiklar är också publicerade i Dalarnas Tidningar och Nya Wermlands-Tidningen .

Read Full Post »

Vi är några som skrivit debattartikel i Jönköpings Nytt, Alf Svensson och hans solstolar:

Trelleborgs kommun hotar med böter och fängelse för Alf Svensson, f.d. partiledare numera Europa-parlamentariker, om han klipper gräset och placerar solstolar för nära vattnet på sin egen tomt i Smygehamn. Den har han ägt sedan 60-talet och alltid gjort så. Ingen levande människa har klagat på hans skötsel av tomten eller stranden. Dit har allmänheten haft tillträde utan hinder.

Kommunen anför strandskyddslagen, som säger att inom 100 m från stranden får man inte uppföra byggnader eller på annat sätt hindra allmänhetens tillträde till stranden och inte heller försämra villkoren för växter eller djur.

Någon gräns på det offentligas maktbegär måste det finnas. Men så är det inte idag.

Read Full Post »