Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2012

Sydsvenskan hat tagit in ett meningsutbyte mellan Sture Åström och Margaretha Svenning, som fick en rapport med sina åsikter om rättsläget för allemansrätten finansierad av Naturvårdsverket: ”Oreglerad allemansrätt missbrukas”

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1585421/Oreglerad-allemansratt-missbrukas.html

Svenning svarar: ”Äganderätten är inte oändlig”

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1589876/Aganderatten-ar-inte-oandlig.html

Som läsare kan man inte undgå att reagera inför Svennings översittarattityd: Dels börjar hon med att förklara Åström okunnig. Dels kör hon på med byråkratiskt teoretiserande och svänger sig med de för läsarna oförståeliga glosorna ”proaktiva och reaktiva styrinstrument”. Dels bluffar hon om Europakonventionens innehåll.

Det vore tragiskt om hennes attityd mot en seriös medborgare skulle vara typisk för miljöerna på länsstyrelserna.

Efter rallarsvingarna i Svennings replik är det något förvånande att hon avslutar med att ställa sig nära Åström i sakfrågan. Han noterar detta och kräver att Svenning bidrar till att: ”Avlägsna myten om sedvanerätten”.

http://www.sydsvenskan.se/opinion/article1596126/Avlagsna-myten-om-sedvaneratten.html

Publiceringen måste ses som en stor framgång för honom och Nätverket Rätt Strandskydd NRS.

Read Full Post »