Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2012

Brev till justitieministern

Vi har sänt brev till Beatrice Ask där vi föreslår att en utredning ska tillsättas om gränsdragningen mellan äganderätten och andra värden, som allemansrätten.

Idag handlägger tjänstemän på myndigheter, som Naturvårdsverket, dessa frågor. Men vi menar att detta handlar om ideologi och politiska värderingsfrågor som måste avgöras i riksdag och regering.

Läs brevet och våra matnyttiga bilagor: här!

Read Full Post »

Makten och rätten

Vi har nöjet att på nätet få publicera en synnerligen intressant artikel av Nils-Eric Sandberg med rubriken ”Makten och rätten”. Den handlar om grundläggande värden:

Har vi rättigheter, eller får vi dem av staten? Har vi rättigheter eftersom vi lever i en demokrati, eller lever vi i en demokrati eftersom vi har rättigheter? Finns det rättigheter som inte beror på statsmakrens beslut? Detta är demokratins kärnfrågor.

Den diskuteras nästan aldrig. Världslitteraturen har några tankeväckande formuleringar av frågan. Jag väljer tre.

Det är tre mycket centrala perspektiv Sandberg tar upp. Läs den: här!

Texten är tidigare publicerad som kapitel i Den orädde debattören, en vänbok till Bo Söderstens 80-årsdag (Ekerlids, 2011)

Read Full Post »