Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘föreningsaktuellt’ Category

Kallelse årsstämma 2013

Medborgarrättsrörelsen håller årlig stämma måndagen den 20 maj kl 18 på Birger Jarlsgatan 58 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmofunktionärer
3. Kallelsens godkännande
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Styrelsens ansvarsfrihet
9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning
13. Motionsbehandling
14. Anmälningsärenden
15. Stämmans avslutande

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Read Full Post »

Styrelsen förnyad

I torsdags höll Medborgarrättsrörelsen årsstämma och valde flera nya ledamöter.

Under stämman presenterade de nominerade sig och vad de ser som sina hjärtefrågor. Att det är starkt engagerade personer som valberedningen föreslagit, stod utom allt tvivel.

Följande nyvaldes:
Gunilla Sellberg, miljöjurist
Jan Huzell, it-entreprenör
CG Berglund, ingenjör

Omvalda:
Mats Lönnerblad
Staffan Åkerlund
Nils Lundgren
Dick Erixon

Read Full Post »

Torsdagen den 26 april håller Medborgarrättsrörelsen årsstämma. Flera spännande nyval föreslås till styrelsen. På mötet kan du träffa Nils Lundgren (ekonom och tidigare europaparlamentariker), Gunilla Sellberg (miljöjurist), Jan Huzell (it-entreprenör) och CG Berglund (ingenjör och bla ordf i Jämtlands ishockeyförbund).

Vi ses på Birger Jarlsgatan 58, 2 tr (mittemot Spårvagnshallarna i Stockholm) på torsdag 26/4 kl 18.00.

Ingen föranmälan. Välkomna!

Read Full Post »

 

Annons

På tisdag kommer den här annonsen att publiceras i Svenska Dagbladet. Efter föredraget håller Medborgarrättsrörelsen sin ordinarie årsstämma. Välkomna!

Read Full Post »

Nils LundgrenVi har nöjet att meddela att förre europaparlamentarikern Nils Lundgren kommer att inleda årsstämman med ett anförande på temat: ”Medborgarskap och rösträtt i en globaliserad värld”.

Stämman hålls tisdagen den 10 maj i Berns Salonger, spegelsalen, och startar kl 19.

Välkomna!

Read Full Post »

Nu är det klart. Medborgarrättsrörelsens ordinarie stämma kommer att hållas tisdagen den 10 maj 2011, kl 19.

Platsen är Berns Salonger (Spegelsalen) nära Norrmalmstorg i Stockholm.

Välkommen!

Read Full Post »

Denna annons publicerar vi i Svenska Dagbladet inför nästa veckas seminarium. Du finner mer om seminariet längre ner i bloggen.

Read Full Post »

Du får inte missa vårt seminarium tisdagen den 27 april, kl 18 i Spegelsalen, Berns Salonger, Berzelii park nära Norrmalmstorg.

Ett föredrag har rubriken Svenska domstolar följer inte EU-rätten.

— Det råder fortfarande stor återhållsamhet att följa EU-rätten i Sverige, trots att Sverige sedan 15 år tillbaka förbundit oss att följa EU:s gemensamma direktiv, menar föredragshållaren Mats Lönnerblad, vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen.

Detta skadar svenska medborgares mänskliga fri- och rättigheter.

Det är dags att stärka dessa rättigheter och kräva av svenska domstolar att de tar till sig det skydd som Europarätten ger oss medborgare.

Det andra föredraget handlar om strandskydd, se nedan.

VÄLKOMNA!

Read Full Post »

Medlemmarna fick för en tid sedan medlemstidningen. Du kan läsa mer om tidskrften här.

Read Full Post »

Tisdagen den 27 april håller Medborgarrättsrörelsen stämma i Spegelsalen, Berns Salongar, Berzelii park (nära Norrmalmstorg).

Vi börjar kl 18 med föredrag i aktuellt ämne (ej fastställt) och kl 19 börjar sedvanliga förhandlingar.

Välkomna!

Read Full Post »

Medborgarrätt nr 4/2009Nu har nr 4 av medlemstidningen nått mottagarna. Temat är allemansrätten.

  Ur innehållet:

 • Ledare: Bryter allemansrätten mot Europakonventionen?
 • Intervju med Gun Hellsvik (M):
  Rätten till skyndsam rättegång skall stärkas
 • Debatt: Förvirrat om strandskyddet,
  av Sture Åström och Bengt Holmgren
 • Allemansrätt, expropriering och äganderätt,
  referat från seminarium i Uppsala
 • Recension: Rättslösheten växer i Ryssland,
  av Mats Lönnerblad
 • Debatt: Barnkonventionen måste inkorporeras i svensk rätt,
  av Margareta Hedelius

Read Full Post »

Nytt nummer av tidningen

2009MR3omslagTidningen ”Medborgarrätt”, nr 2-3/2009, är utsänd till medlemmarna. Ur innehållet:

 • Ledare: Hur stärka medborgarrätten i praktiken?
 • Intervju med Olle Schmidt (FP):
  EU garanterar de mänskliga rättigheterna
 • Svenska domstolar brister i tillämpning av Europarätten,
  referat från Siep-seminarium
 • Debatt: Envars behov att få sin egen mänskliga rättighet prövad,
  av Staffan Åkerlund
 • Debatt: Kriget på arbetsplatsen,
  av Börje Eriksson, projektledare Visa civilkurage
 • När bankinspektör Benckert höll ordning på direktärerna,
  av Mats Lönnerblad
 • Föreningsaktuellt

Read Full Post »

Older Posts »