Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘integritetsskydd’ Category

Den borgerliga Alliansen bör inför riksdagsvalet nästa år lova att en fjärdedel av alla person­uppgifter i de statliga registren ska rensas bort. Det förslaget framför en arbetsgrupp, rapporterar Svenska Dagbladet i M vill gallra i dataregister:

Den moderata framtidsgrupp som haft som uppgift att ta fram förslag om digitaliseringen vill att alliansregeringen går till val på att strama åt statens dataregister.

–Det är hög tid att rensa i rabatten. Man kan åstadkomma mycket genom skärpt insamlingsdisciplin och bättre gallringsrutiner, säger Henrik von Sydow, partiets talesman i justitieutskottet och den som lett gruppens arbete.

Ja, det är synd att allt fokus har hamnat på signalspaning. Det finns många andra former av intrång i medborgarnas integritet som kan ifrågasättas.

Read Full Post »

Tidningen Dagens Juridik har intervjuat ett antal jurister om integritetsskyddet i svallvågorna efter FRA-debatten: Europakonventionen räcker inte:

– Det svenska integritetsskyddet är väldigt uttunnat. Jag anser att integritetsskyddet borde stärkas och kompletteras med en författningsdomstol, säger advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

– Integritetsskyddet har alltid varit en lågstatusrättighet i svensk rätt. Närmast per automatik har intresset för en fredad personlig sfär fått vika, framför allt för tryckfrihetsintresset, säger Mårten Schultz, docent och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Frågorna om hur balansen ska se ut mellan integritetsskydd och andra aspekter är svår men viktig och behöver få större uppmärksamhet, så att inte enskilda händelser medför att lagstiftningen tippar över åt än det ena, än det andra hållet.

Read Full Post »