Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘JO-ämbetet’ Category

Antalet JO-anmälningar har ökat från drygt 5000 per år 2003 till nära 7000 år 2008, rapporterar SVT. Utvecklingen kommenteras så här, JO har fått mer att göra:

— Det breror på en tilltagande och hälsosam bristande respekt för överheten hos medborgarna, säger chefsJO Mats Melin.

— Nuförtiden är medborgarna kunder hos myndigheterna. Då blir man benägen att klaga över service man inte får och som man tycker sig ha betalt för, säger Katarina Alexius Borgström, docent i rättshistoria.

Frågan är om JO har tillräckliga maktmedel att ställa bristerna i offentlig förvaltning till rätta. Möjligheterna att utkräva ansvar för tjänstefel är mycket begränsade. Risken är stor att JO även i fortsättningen endast gör ett uttalande som inte får någon rättslig verkan. Då kommer tilltron till kontrollen att avta, och missnöje kan ta andra vägar.

JO borde få sina tänder tillbaka.

Se också här och här.

Read Full Post »

JO-ämbetet måste stärkas

I Expressen skriver Brita Sundberg-Weitman debattartikeln, Dagens JO ett hot mot rättsstaten. Hon är tidigare ordförande för medborgarrättsrörelsen och lagman, samt författare till den nyutkomna boken ”Sverige och Rättsstaten på 2000-talet”. Ingressen lyder:

På senare år har Justitieombudsmannen varit överdrivet välvilligt inställd till myndigheter. Nutida JO bryr sig inte ens om att försöka utreda om allmänhetens klagomål på myndigheter är befogade, utan utgår från att myndigheternas uppgifter är korrekta. Annat var det på Alfred Bexelius tid som JO under 1956-72.

I dag får Europadomstolen därför pröva alltfler klagomål som inte reds ut på hemmaplan – JO måste därför upphöra att se medborgarna som rättshaverister och myndigheterna som felfria.

Ja, JO-ämbetet måste återfå den starka och mot myndigheter fria ställning man hade när ämbetet instiftades i början på1800-talet. Det är en skam för Sverige att vi i denna aspekt har sämre medborgarskydd idag än för tvåhundra år sedan.

Read Full Post »