Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘lagrådet’ Category

Lagrådet kritiserar regeringens lagförslag som ska sekretessbelägga säkerhetskopiorna av regeringskansliets datatrafik från 26 december 2004 och dagarna därefter, det rapporterar ekoredaktionen i Lagrådet underkänner sekretess av tsunamiband. Man ser allvarligt på att en nu tillfällig regel permanentas och att sekretesstiden blir 70 år. Det strider mot tryckfrihetsförordningen i grundlagen, enligt juristerna, eftersom allt på banden skulle sekretessbeläggas.

Lagrådets kritik är befogad. Det finns inga skäl att tillgripa så hårda regler. Det kan spä på konspirationsteorier och utökar hemlighetsmakeriet om en av Sveriges värsta katastrofer där nära 550 medborgare dog inom loppet av någon timme.

Read Full Post »