Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘nyheter’ Category

Ännu en ny domare till HD

Regeringen gjorde före helgen en tredje utnämning på kort tid till Högsta domstolen. Realtid rapporterar, Justitiedepartementets rättschef utses till justitieråd.

Därmed återgår regeringen till att utse jurister som arbetat nära politikerna i regeringskansliet till domare i HD.

Agneta Bäcklund började 1994 på Justitiedepartementets straffrättsenhet. Hon utnämndes till kansliråd 1998 och till departementsråd och chef för departementets åklagarenhet 2002. Från 2003 till 2005 var hon chef för departementets straffrättsenhet. Sedan 2005 är hon rättschef i Justitiedepartementet och har ansvar för lagstiftningen på bland annat det kriminalpolitiska området.

Av förrra blogginlägget framgår att HD:s tillträdande ordförande Marianne Lundius har en bakgrund som advokat och att Johnny Herre, som tidigare i januari utsågs till justitieråd, är professor i rättsvetenskap.

Se mer Agneta Bäcklund nytt justitieråd, Bäcklund blir nytt justitieråd

Read Full Post »

Nya domare till Högsta domstolen

Högsta domstolens ordförnade

Högsta Domstolens nya ordförande

På två veckor har inte mindre än två utnämningar skett till Högsta domstolen.

Marianne Lundius förordnades den 14 januari till ny ordförande i Högsta domstolen. Hon har varit justitieråd sedan 1998 och dessförinnan advokat på Lagerlöf & Leman Advokatbyrå. Hon efterträder Johan Munck som går i pension.

I torsdags utsåg regeringen Johnny Herre till justitieråd i Högsta domstolen. Han är sedan 1999 professor i rättsvetenskap vid Handelshögkolan i Stockholm.

Read Full Post »