Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2015

Sverige närmar sig ett nationellt krisläge. 1970-talets konstitutionella reformer har inte levererat. Det är dags att gå tillbaka och göra om och göra rätt. Det är hög tid för en förnyelse av vårt konstitutionella system – och därefter en omstart.

Leif V Erixell
Publicerad i Dagens Samhälle 15 september 2015

Enkammarriksdagen från 1971 och 1974 års regeringsform har fått mycket kritik genom åren och sistnämnda har lappats och lagats, men de grundläggande problemen gällande centralism, öppning för lagstiftningsinflation samt dåliga mekanismer för eftertanke och maktbalanser i staten har kvarstått.

Något som inte minst påtalats i Demokratirådets rapport från 2004, kritik som tyvärr i stort sett klingat ohörd. Alliansen hade till exempel inför 2010 års grundlagsändringar möjlighet att införa en författningsdomstol.

Miljöpartiet var med på båten, men Moderaterna med Reinfeldt i spetsen ville inte förnärma Socialdemokraterna som är det parti som förutom Vänsterpartiet tydligast vill behålla den i stort sett otyglade svenska demokratiska centralismen.

(mer…)

Read Full Post »

Kandidatförsäkran

Advokat Hans Kindstrand:

Några gånger under livets gång inträffar nog hos de flesta av oss en ”inre förvandling”. Det syns inte på utsidan men den finns ändå där. Ett sådant tillfälle kan vara när man i högtidlig form, i en noga fastställd ceremoni, avger ett löfte. Det ömsevisa äktenskapslöftet i en vigselritual, som resulterar i att kontrahenterna blir man och hustru, kan illustrera vad jag menar.

Idén att under högtidliga former avge löften har mycket djupa rötter i vår kultur. Under kristen tid utvecklades i Sverige en edslära med starka religiösa inslag. För ungefär 150 år sedan fanns det ingen betydande samhällsfunktion, som inte utfördes av människor som avlagt en ed, som enkelt uttryckt gick ut på att de lovade att utföra sina uppgifter väl och efter bästa förmåga. Det gällde alltifrån barnmorskor och skollärare till landshövdingar, statsministrar och kungar. Eden innebar att man tog Gud till vittne på sina ärliga avsikter och utsåg samma Gud till hämnare om man begick mened genom att svika sitt löfte.

(mer…)

Read Full Post »